LinkedIn Profile
Cover Denmark heading towards new goal_page-0001

Hent e-bogen:
DANMARK: KURS MOD NYE MÅL?

E-bogen er udarbejdet for Dansk Konkurrenceevneråd og måler Danmarks holdbare konkurrencekraft på mere end 25 økonomiske og samfundsmæssige succeskriterier.

 

Du kan f.eks. læse om: 

  • Danmark som en af globaliseringens "vindernationer"
  • Udviklingen i Danmarks globale markedsandele, BNP og indkomster siden 1980.
  • Danmarks grønne BNP, performance i Environmental Performance Index, SDG Index, Social Progress Index, Global Social Mobility Index m.m.

 

210311_NOMO_Rapport_DanmarkModNyeMål